هفت پند مولانا

گشاده دست و جاری باش مثل رود 

با شفقت و مهربان باش مثل خورشید 

گر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان مثل شب 

  عصبانی شدی خاموش باش مثل مرگ

  متواضع باش مثل خاک

  بخشش داشته باش مثل دریا

 گر خواهی دیگران خوب باشند خودت

خوب باش  مثل آیینه

 
  اخبار و رویدادها
فاجعه‌ای بزرگ در انتظار ایران ۱۰ سال آینده
... متوجه شدم که تغییر و تحول خاصی در اداره بیماری‌های ژنتیک وزارت بهداشت رخ داده است به طوری که با آمدن مدیرکل جدید مرکز بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، توجه به بیماری‌های ژنتیک کاهش یافته است و عنوان کرده‌اند که ژنتیک یک مقوله لوکس است...
پنجشنبه 20 شهريور 1393  20:59:30
تخم مرغ های "بی پدر و مادر" چینی در بازار ایران
تعداد قابل توجهی تخم مرغ چینی روانه بازار ایران شده است خبرها حکایت از ناسالم و غیر بهداشتی بودن این تخم مرغ ها
پنجشنبه 13 شهريور 1393  1:18:46