هفت پند مولانا

گشاده دست و جاری باش مثل رود 

با شفقت و مهربان باش مثل خورشید 

گر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان مثل شب 

  عصبانی شدی خاموش باش مثل مرگ

  متواضع باش مثل خاک

  بخشش داشته باش مثل دریا

 گر خواهی دیگران خوب باشند خودت

خوب باش  مثل آیینه

 
  اخبار و رویدادها
تاسیس دکترای تخصصی میکروبیولوژی
دکترای تخصصی میکروبیولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تاسیس شد...
يکشنبه 19 مرداد 1393  23:29:54
دست دادن، عامل انتقال بسیاری از بیماریهاست
چند هزار سال است که بشر با دست دادن سلام و خداحافظی کرده، توافق کرده و قرارداد بسته، تبریک گفته و اعلام صلح و آشتی کرده است....
جمعه 10 مرداد 1393  23:25:29
تقلب بلای جان آموزش عالی ایران
با افراد یا بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. ...
جمعه 10 مرداد 1393  23:20:7